Tìm kiếm tin tức
Trường Trung học cơ sở Ngô Thế Lân được công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia.
Ngày cập nhật 18/06/2020

Ngày 15/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1389/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho Trường Trung học cơ sở Ngô Thế Lân.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền chịu trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung học cơ sở Ngô Thế Lân thực hiện kiểm tra, tự đánh giá theo định kỳ; duy trì, giữ vững và phát huy các kết quả đã đạt được theo Quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia có giá trị 05 năm, kể từ ngày 15/6/2020.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.815.698
Truy câp hiện tại 2.159