Tìm kiếm tin tức
Khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích trong việc tổ chức và thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước, giai đoạn 2011-2020
Ngày cập nhật 18/06/2020

Ngày 11 tháng 6 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 1046/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 05 tập thể và 10 cá nhân đã có nhiều thành tích trong việc tổ chức và thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước, giai đoạn 2011-2020.

I. TẬP THỂ

01.

Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện.                            

02.

Phòng Nội vụ.

03.

Ủy ban Nhân dân xã Quảng Thọ.

04.

Ủy ban Nhân dân xã Quảng An.

05.

Ủy ban Nhân dân xã Quảng Phước.

II. CÁ NHÂN

01.

Ông Hoàng Văn Minh Châu, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện kiêm Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện.

02.

Ông Hoàng Công Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Thọ.

03.

Ông Phạm Công Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Thái.

04.

Ông Trần Duy Linh, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Quảng Điền.

05.

Ông Nguyễn Minh Anh, Chuyên viên Phòng Nội vụ.

06.

Ông Nguyễn Văn Anh, Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin.

07.

Bà Trần Thị Linh, Công chức Tư pháp - hộ tịch xã Quảng An.

08.

Bà Lê Nguyễn Thị Hằng, Công chức Tư pháp - hộ tịch xã Quảng Công.

09.

Ông Hoàng Hữu Quang, Công chức Văn phòng - thống kê xã Quảng Phước.

10.

Ông Hà Hiền, Công chức Tư pháp - hộ tịch xã Quảng Thọ.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.815.698
Truy câp hiện tại 2.217