Tìm kiếm tin tức
Trường Tiểu học số 2 Quảng Phước được công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia.
Ngày cập nhật 17/06/2020

Ngày 15/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1390/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia cho Trường Tiểu học số 2 Quảng Phước.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền chịu trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường Tiểu học số 2 Quảng Phước thực hiện kiểm tra, tự đánh giá theo định kỳ, duy trì, giữ vững và phát huy các kết quả đã đạt được theo Quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia có giá trị 05 năm, kể từ ngày 15/6/2020.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.815.698
Truy câp hiện tại 2.051