Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC 04/10”
Ngày cập nhật 23/09/2019

         Trong thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn huyện đã được các cơ quan, ban ngành, các tổ chức đoàn thể và UBND các xã, thị trấn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân; hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được tăng cường; tai nạn cháy, nổ từng bước được kiềm chế, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

         Để tiếp tục đẩy mạnh và tổ chức có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân Phòng cháy chữa cháy” (04/10) trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung quy định của pháp luật về PCCC&CNCH tại địa bàn, lĩnh vực, cơ sở phụ trách. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC&CNCH. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như in ấn, phát hành các khuyến cáo các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy, cẩm nang PCCC&CNCH; tờ rơi về tuyên truyền phòng cháy chữa cháy; tổ chức đối thoại, hội thi tìm hiểu pháp luật PCCC&CNCH… để cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, hội viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân biết, thực hiện.

2. Phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH và tổ chức các hoạt động sôi nổi, thiết thực, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế để hưởng ứng “Ngày toàn dân Phòng cháy chữa cháy” 04/10/2019 như: tổ chức cho các khu dân cư, các hộ kinh doanh kết hợp nhà ở, cơ sở trọng điểm về PCCC&CNCH, hộ kinh doanh tại các chợ… ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy; treo, gắn panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng “Ngày toàn dân Phòng cháy chữa cháy” tại trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trên trục đường chính, tại cụm công nghiệp, ở những khu dân cư tập trung, nơi công cộng…; tuyên truyền lưu động về PCCC&CNCH tại địa bàn các khu dân cư, làng nghề…; diễn tập, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.

3. Chủ động tổ chức tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy trong phạm vi quản lý để kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những thiếu sót, sơ hở có thể dẫn đến cháy, nổ; có biện pháp duy trì các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở theo quy định của pháp luật; củng cố, duy trì, xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, chuyên ngành, dân phòng và thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ: “Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ”; chủ động các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đảm bảo ứng trực làm nhiệm vụ và xử lý kịp thời ngay từ đầu khi có tình huống cháy, nổ xảy ra./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.222.074
Truy câp hiện tại 2.666