Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 23/09/2019

Ngày 17/9/2019, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Số 2266/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động  hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Theo đó, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Hải quan, Công an tỉnh, các đơn vị có liên quan thực hiện phối hợp dựa trên nguyên tắc đảm bảo công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống ma túy thống nhất theo từng ngành, lĩnh vực được phân công, tránh chồng chéo, sót lọt hoặc cản trở các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; Công an tỉnh là cơ quan đầu mối phối hợp Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Cục Hải quan tỉnh trong công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

Hoạt động phối hợp giữa Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Cục Hải quan và Công an tỉnh được thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được pháp luật quy định nhằm kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị thực hiện phối hợp về việc kiểm soát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng các chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất ma túy trên địa bàn tỉnh; theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động hợp pháp liên quan đến chất ma túy của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh. Trao đổi thông tin về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến chất ma túy.
Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục trưởng Cục Hải Quan tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này, định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Bãi bỏ Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.221.983
Truy câp hiện tại 2.642