Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 11/09/2019
(hình minh họa)

          Nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn huyện, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1.098/UBND ngày 09/9/2019 về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện.

          Theo đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

          1.Phòng Văn hóa và Thông tin

          Tăng cường công tác quản lý nhà nước tại các di tích đã được xếp hạng (03 di tích cấp quốc gia, 06 di tích cấp tỉnh) và các công trình nằm trong danh mục bảo vệ đã được UBND tỉnh ban hành theo Quyết định số 1.057/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 về việc phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê các công trình, địa điểm lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (huyện Quảng Điền có 17 công trình). Phối hợp, hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong việc lập hồ sơ trùng tu, sửa chữa tại các di tích và các công trình có giá trị.

         2.Phòng Kinh tế và Hạ tầng

         Trong quá trình tham mưu UBND huyện phê duyệt, cấp phép dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài các khu vực bảo vệ di tích xét thấy có khả năng ảnh hưởng xấu đến cảnh quan thiên nhiên và môi trường - sinh thái của di tích thì phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

         3.UBND các xã, thị trấn

        Có trách nhiệm bảo vệ các di tích và các công trình có giá trị lịch sử; tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan đến di tích cho người dân trên địa bàn, đặc biệt là Ban quản lý, người trông coi, bảo vệ các di tích, các công trình nằm trong danh mục kiểm kê di tích. Phát hiện kịp thời và báo cáo các cơ quan chức năng khi có các công trình xây dựng trong và ngoài khu vực di tích, khu vực các công trình nằm trong danh mục kiểm kê di tích nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép xây dựng, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.402.436
Truy câp hiện tại 118