Tìm kiếm tin tức
Khen thưởng đột xuất đối với tập thể và cá nhân đã có thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn xã Quảng Thọ
Ngày cập nhật 05/09/2019

         Ngày 03 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 2.004/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 01 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn xã Quảng Thọ./.

I. TẬP THỂ

1. Ban Công an xã Quảng Thọ.

II. CÁ NHÂN

1. Ông Trần Kìm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Thọ.

2. Thượng úy Đoàn Phước Hóa, Công an viên xã Quảng Thọ.

3. Trung úy Nguyễn Ngọc Thọ, Công an viên xã Quảng Thọ.

4. Ông Lê Văn Trí, Công an viên thôn Phò Nam, xã Quảng Thọ.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.472.927
Truy câp hiện tại 403