Tìm kiếm tin tức
Văn phòng Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn biên tập Văn kiện Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày cập nhật 30/08/2019

          Sáng 30/8, Văn phòng Huyện ủy Quảng Điền  tổ chức hội nghị hướng dẫn biên tập Văn kiện Đại hội  Đảng các cấp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy trong toàn huyện.

       Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy giới thiệu một số nội dung liên quan đến việc xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, căn cứ Chỉ thị 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và huyện, thì việc xây dựng các Văn kiện phải đảm bảo phải chính xác về nội dung chính trị, về nhận thức, về đánh giá, về các khái niệm, từ ngữ, số liệu; bảo đảm sự trong sáng của tiếng Việt. Văn kiện phải được soạn thảo, biên tập theo quy trình khoa học bảo đảm truyền tải được chính xác tư tưởng, bản thảo văn bản có bút tích của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy. Đồng thời, tập hợp được trí tuệ của các đồng chí đảng viên, ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Văn kiện phải có cấu trúc hợp lý, ngoài việc đánh giá thực trạng, cần đi thẳng vào những vấn đề trọng tâm, chủ yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ.

                   Toàn cảnh hội nghị tập huấn

          Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia chuẩn bị, tổ chức phục vụ Đại hội có trách nhiệm lập hồ sơ công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách./.

                                                                                                                                                        Thực hiện:   Việt Bình

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.447.703
Truy câp hiện tại 465