Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác trái phép đất, cát nội đồng
Ngày cập nhật 29/08/2019
(hình minh họa)

        Thời gian gần đây, tình trạng khai thác lớp đất mặt của đất trồng lúa, đất bờ kênh, đất bãi bồi và cồn cát để phục vụ nhu cầu san lấp mặt bằng đã diễn ra ở một số địa phương trên địa bàn huyện. Việc khai thác trái phép này không những gây thất thoát tài nguyên khoáng sản mà còn tác động xấu đến môi trường sinh thái, làm ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến hệ thống các công trình thủy lợi, gây ra tình trạng sạt lở làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

          Để chấn chỉnh tình trạng trên, đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, UBND huyện yêu cầu:

        1. Nghiêm cấm việc UBND các xã, thị trấn và các HTX đồng ý về mặt chủ trương hoặc có văn bản để các đối tượng tận dụng việc cải tạo ruộng, khơi thông, nạo vét mương thủy lợi, bãi bồi, cải tạo mặt bằng cồn cát để lấy đất, cát sử dụng vào mục đích khác không đúng quy định của pháp luật.

       2. UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010; Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Khoáng sản, đặc biệt là mức xử phạt theo quy định tại Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản để người dân nắm rõ và chấp hành, thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, mời các đối tượng có phương tiện khai thác, vận chuyển đất để ký cam kết không khai thác trái phép; báo cáo kết quả công tác ký cam kết không khai thác trái phép về UBND huyện (qua phòng Tài nguyên - Môi trường) trước ngày 10/9/2019.

         3. Đối với các tổ chức, cá nhân khi lập các dự án như: nạo vét, cải tạo kênh mương thủy lợi, bãi bồi, cồn cát, đào ao nuôi trồng thủy sản, cải tạo ruộng và các dự án khác do cơ quan Nhà nước phê duyệt hoặc chủ đầu tư tự phê duyệt, nếu có nhu cầu sử dụng đất, cát dôi dư làm vật liệu xây dựng thông thường bên ngoài dự án thì trong dự án cần thể hiện rõ nhu cầu khối lượng đất dôi dư đem ra ngoài phạm vi của dự án để sử dụng làm vật liệu xây dựng thông thường. Đồng thời, phải lập thủ tục xin cấp Giấy phép khai thác khoáng sản theo đúng quy định tại Quyết định số 98/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

         4. Công an huyện chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên - Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan lập kế hoạch đấu tranh, xử lý tình trạng khai thác trái phép đất, cát nội đồng nói trên có hiệu quả, đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.222.587
Truy câp hiện tại 2.825