Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Khen thưởng đối với 10 tập thể và 16 cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Quảng Điền, giai đoạn 2011 - 2020
Ngày cập nhật 29/08/2019

Ngày 26 tháng 8 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 1959/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân  huyện cho 10 tập thể và 16 cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Quảng Điền, giai đoạn 2011 - 2020

I. TẬP THỂ

01.

Nhân dân và cán bộ xã Quảng Thọ.                          

02.

Nhân dân và cán bộ xã Quảng Vinh.

03.

Nhân dân và cán bộ thôn Đông Xuyên, xã Quảng An.

04.

Nhân dân và cán bộ thôn Nghĩa Lộ, xã Quảng Phú.

05.

Nhân dân và cán bộ thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước.

06.

Nhân dân và cán bộ thôn Tân Thành, xã Quảng Công.

07.

Nhân dân và cán bộ thôn Thành Trung, xã Quảng Thành.

08.

Nhân dân và cán bộ thôn 2, xã Quảng Ngạn.

09.

Nhân dân và cán bộ thôn Tây Hoàng, xã Quảng Thái.

10.

Nhân dân và cán bộ thôn Hà Lạc, xã Quảng Lợi.

II. CÁ NHÂN

01.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Phước.

02.

Ông Hồ Tịnh Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Vinh.

03.

Ông Trần Quang Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp An Xuân.

04.

Ông Phạm Văn Hà, Trưởng thôn Xuân Tùy, xã Quảng Phú.

05.

Ông Hoàng Hữu Trai, Bí thư Chi bộ thôn Hạ Lang, xã Quảng Phú.

06.

Ông Trần Thảo, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thủ Lễ 3, xã Quảng Phước.

07.

Ông Hà Thanh Lộc, Trưởng thôn Cương Giáng, xã Quảng Công.

08.

Ông Hồ Cậy, Bí thư Chi bộ thôn Am Thiền, xã Quảng Công.

09.

Ông Trương Văn Quốc, Công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã Quảng Thọ.

10.

Ông Lê Văn Thu, Bí thư Chi bộ thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ.

11.

Ông Nguyễn Quang Hòa, Trưởng thôn Thành Trung, xã Quảng Thành.

12.

Ông Dương Quốc Danh, Trưởng thôn Tây Hải, xã Quảng Ngạn.

13.

Ông Phạm Công Hùng, Trưởng thôn Lai Hà, xã Quảng Thái.

14.

Ông Hồ Văn Dũng, Trưởng thôn Hà Lạc, xã Quảng Lợi.

15.

Ông Lê Quý Hùng, Bí thư Chi bộ thôn Cổ Tháp, xã Quảng Vinh.

16.

Bà Phan Thị Thủy, Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

                                          (Tổng cộng danh sách này gồm 10 tập thể và 16 cá nhân)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.222.456
Truy câp hiện tại 2.788