Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy
Ngày cập nhật 08/08/2019

        Sáng ngày 07/8, Huyện ủy Quảng Điền tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy.

       

     Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị 38-CT/TU, ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Nghị quyết 37-NQ/TW, về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Kế hoạch 14-KH/TW, của Ban Bí thư về thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận 53-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên internet, mạng xã hội...

 

        Ngay sau hội nghị, Ban thường vụ huyện ủy Quảng Điền yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy. Về công tác nhân sự cấp ủy đảm bảo chặt chẽ, đúng Điều lệ, quy chế, quy định. Cấp ủy các cấp phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVI của Đảng; chủ động lựa chọn các công trình chào mừng Đại hội thiết thực, có ý nghĩa. Ngoài ra, cần tăng cường công tác tuyên truyền, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân./.

 

                                                                                                  Việt Bình

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.794.441
Truy câp hiện tại 1.558