Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quảng Điền tham dự hội nghị trực tuyến 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
Ngày cập nhật 06/08/2019

         Sáng ngày 02/8, Ban Tuyên giáo trung ương đã chủ trì hội nghị trực tuyến trên phạm vi cả nước, về 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và chương trình xây dựng NTM, tái cơ cấu nền nông nghiệp, cùng với cả tỉnh, tại điểm cầu huyện, tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, lãnh đạo chủ chốt các ban ngành đoàn thể trong toàn huyện.

         Tại điểm cầu huyện Quảng Điền, các đại biểu được đã nghe Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trình bày kết quả thực hiện 6 nhiệm vụ, 4 giải pháp nêu trong Nghị quyết số 33-NQ/TW; đồng thời, làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt nam  trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, xây dựng đất nước phát triển toàn diện trong khu vực và quốc tế.

 

        Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng Ban chỉ đạo chương trình quốc gia xây dựng NTM triển khai những giải pháp trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nền nông nghiệp thời gian tới, trong đó cần tập trung  vào cải thiện tiêu chí thu nhập gắn liền với tổ chức sản xuất, thúc đẩy sản xuất; chỉ tiêu môi trường,  giữ gìn văn hoá, xã hội với đặc thù từng vùng miền. Phấn đấu tới năm 2020 cả nước có 15.000 HTX nông nghiệp. “Đây không phải chỉ là chỉ tiêu mà là bản chất sản xuất nông nghiệp, cần quan tâm đặc biệt…". 

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Quảng Điền

 

        Qua hội nghị trực tuyến, Ban Thường vụ huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 33-NQ/TW, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên... Phát hiện, biểu dương kịp thời các gương người tốt, việc tốt, nhân tố điển hình trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ở các địa phương, đơn vị để nhân rộng./.

 

                                                                                                                        Việt Bình

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.794.464
Truy câp hiện tại 1.557