Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quảng Điền tập huấn tổng rà soát, thống kê người nghiện, người nghi nghiện các chất ma tuý trên toàn huyện.
Ngày cập nhật 06/08/2019

           Chiều ngày 01/8, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai, thực hiện Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 6/7/2019 của UBND tỉnh về việc tổng rà soát, thống kê và tổ chức biện pháp quản lý người nghiện, người nghi nghiện các chất ma túy trên địa bàn huyện, tham dự có ông Nguyễn Tuấn Anh – PCT UBND huyện, đại diện lãnh đạo Công an huyện, lãnh đạo các xã thị trấn, Trưởng công an và công an viên 11 xã, thị trấn trân địa bàn huyện.

        Tại hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn các quy trình, biện pháp rà soát, điều tra, thống kê người nghiện, nghi nghiện ma tuý sẽ thực hiện đến từng hộ gia đình, khu dân cư. Thời gian tổng rà soát, thống kê hoàn thành trước 10/10/2019, được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Thực hiện tổng rà soát, lập biểu thống kê theo mẫu tại khu dân cư, Giai đoạn 2: Lập hồ sơ xác định tình trạng nghiện ma túy, lập hồ sơ cai nghiện;  Giai đoạn 3: Tổng hợp, thống kê, báo cáo kết quả rà soát người nghiện, người nghi nghiện ma túy. Việc rà soát không chỉ nhằm đánh giá đúng thực trạng số người nghiện, người nghi nghiện ma túy trên địa bàn huyện mà còn giúp cho các cơ quan chức năng từ huyện đến cơ sở tham mưu tốt cho các cấp ủy đảng, chính quyền về lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trên địa có hiệu quả; đảm bảo 100% người nghiện, người nghi nghiện chất ma tuý được áp dụng các biện pháp quản lý, giáo dục, cai nghiện, điều trị phù hợp, đúng quy định của pháp luật./.

 

                                                                                                                            Công Cường

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.794.676
Truy câp hiện tại 1.602