Tìm kiếm tin tức
Liên đoàn lao động huyện: Quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động
Ngày cập nhật 06/08/2019

          Nhiều năm qua, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện luôn được các cấp công đoàn huyện quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả, góp phần động viên, khích lệ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ yên tâm công tác, hăng say lao động, sản xuất, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương không ngừng phát triển.

             Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Quảng Điền hiện đang quản lý trên 2.600 đoàn viên công đoàn, sinh hoạt ở 54 công đoàn cơ sở. Để nâng cao hiệu quả quản lý cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn, LĐLD huyện luôn xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, các cấp công đoàn trong huyện đã lựa chọn nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đơn vị để chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo CNVCLĐ; tuyên truyền theo từng chuyên đề về Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII; tuyên truyền vận động nhân dân xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu; tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Vệ sinh an toàn thực phẩm”, “An toàn giao thông”… Bên cạnh đó, để thực hiện hiệu quả chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ, LĐLĐ huyện đã phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động tại các doanh nghiệp, như: phối hợp với Phòng Lao động thương binh và xã hội kiểm tra 6 Doanh nghiệp về thực hiện pháp luật lao động, phối hợp với BHXH giải quyết trên 90 trường hợp chậm cấp sổ BHXH và thẻ cho người lao động… Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động cũng được các cấp công đoàn triển khai thường xuyên và sâu rộng. Hàng năm, LĐLĐ huyện phát động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia ủng hộ Quỹ “Mái ấm công đoàn”, đồng thời rà soát các trường hợp đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn để trợ giúp đoàn viên, CNVCLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống. Ngoài ra, để nhấn mạnh ý nghĩa và thực hiện có chiều sâu Tháng công nhân năm 2019 với chủ đề hoạt động năm: “Vì lợi ích của đoàn viên công đoàn” bám sát chủ đề của tỉnh về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”. Đồng thời, triển khai sâu rộng nhiều phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “ Doanh nghiệp giỏi, Doanh nhân tiêu biểu”, “ Cơ quan, đơn vị văn hóa”, phong trào xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, thi đua “Học tập nâng cao trình độ, năng lực, tay nghề CNVCLĐ”, “Đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…Tiếp tục triển khai chương trình phát triển đoàn viên công đoàn, rà soát, nắm chắc tình hình doanh nghiệp và công nhân lao động trong các loại hình doanh nghiệp để phát triển đoàn viên và vận động thành lập công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh. Chỉ tính riêng năm 2018, đã thành lập mới được 10 công đoàn cơ sở, Phát huy kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng các hoạt động, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Đồng thời, động viên người lao động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển./.


  

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.416.244
Truy câp hiện tại 1.057