Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quảng Điền, Những chuyển biến sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư
Ngày cập nhật 01/08/2019

Được sự quan tâm, tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp có hiệu quả của các cấp hội nhận ủy thác, sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã có những chuyển biến tích cực, góp phần không nhỏ vào công tác giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện

     Trên cơ sở căn cứ Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư  và công văn số 2567/UBND-XH ngày 27/5/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tham mưu cho huyện ủy, UBND huyện các văn bản chỉ đạo số 310/UBND ngày 01 tháng 6 năm 2015 và văn bản số 06/CV/HU ngày 03 tháng 9 năm 2015, đồng thời thường xuyên đưa vào nội dung Nghị quyết hàng quý để triển khai thực hiện.

        Bằng các giải pháp đồng bộ và sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chất lượng tín dụng được cải thiện rõ rệt và duy trì ổn định. Nợ quá hạn, nợ xấu tồn đọng giảm dần qua hàng năm, đặc biệt hạn chế tối đa được nợ quá hạn mới phát sinh. Nợ quá hạn đến 30/6/2019 là 276 triệu đồng, tỷ lệ 0,10% trên tổng dư nợ, giảm 283 triệu đồng, tỷ lệ giảm 0,21% so với năm 2014; nợ khoanh 22 triệu đồng, tỷ lệ 0,01% trên tổng dư nợ, giảm 169 triệu đồng, tỷ lệ giảm 0,07% so với năm 2014.

Lãnh đạo ngân hàng CSXH huyện kiểm tra công tác  cho vay vốn tại xã Quảng An

     Điểm đáng chú ý của Chỉ thị số 40-CT/TW là không chỉ Chủ tịch UBND các xã, thị trấn làm Trưởng ban giảm nghèo của xã mà còn được bổ sung vào thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp huyện. Điều này không những công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách ở cơ sở được quy về một đầu mối mà còn đẩy mạnh sự kiểm tra, giám sát, bình xét cho vay, sử dụng vốn hiệu quả; quan tâm bố trí địa điểm, đảm bảo an toàn đối với các phiên giao dịch của NHCSXH tại xã.

Cán bộ ngân hàng CSXH huyện đang giải ngân vốn tại Thị Trấn Sịa

      Với màng lưới phục vụ rồng khắp trên địa bàn toàn huyện, nguồn vốn tín dụng chính sách đã thật sự đem lại một số kết quả thiết thực, từ khi có Chỉ thị đến nay số hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn Ngân hàng CSXH huyện là 23.933 hộ, số hộ vượt qua ngưỡng nghèo và cận nghèo là 1.894 hộ, số công trình nước sạch&vệ sinh môi trường được xây dựng là 7.104 công trình, số căn nhà cho hộ nghèo là 370 căn.

Cán bộ ngân hàng CSXH huyện đang giải ngân vốn tại xã Quảng Thái

     Chỉ thị Chỉ thị số 40-CT/TW  của Ban Bí thư ra đời là đòn bẩy giúp cho nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội thực hiện có hiệu quả, góp phân quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Quảng Điền./.

                                                                                                                                                  Thực hiện: Lê Thanh Bình

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.794.359
Truy câp hiện tại 1.531