Tìm kiếm tin tức
Tổ chức tập huấn an toàn lao động cho người lao động.
Ngày cập nhật 10/01/2011

            Nhằm nâng cao kiến thức cho người lao động, nhất là những chủ cơ sở sản xuất cơ khí, gò hàn trên địa bàn huyện, sáng ngày 07/01/2011, phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện đã tổ chức lớp tập huấn cải thiện điều kiện làm việc tại hộ gia đình. Tham dự lớp tập huấn bao gồm các hộ sản xuất, kinh doanh mộc dân dụng, cơ khí, gò hàn trên địa bàn huyện.

           Tại lớp tập huấn, các học viên đã được thông tin về tình hình tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh, huyện trong thời gian qua, nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động và những hậu quả do tai nạn lao động gây ra; phương pháp giảm thiểu tai nạn lao động, lợi ích cho người lao động tại gia đình.... Việc cải thiện an toàn sức khỏe và điều kiện làm việc cho người lao động tại gia đình là một vấn đề cấp thiết. Qua lớp tập huân này đã giúp người lao động trên địa bàn huyện hạn chế tình trạng tai nan lao động xảy ra.

                                                    Công Cường

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.416.296
Truy câp hiện tại 1.057