Tìm kiếm tin tức
UBMT Huyện Quảng Điền ký kết thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019 với các Đoàn thể CTXH
Ngày cập nhật 11/01/2019

       Sáng ngày 11/01/2019, Ban Thường trực UBMT huyện đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chương trình phối hợp thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2018; ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019 giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các Đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Tham dự có đồng chí Phan Cảnh Dư –Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí lãnh đạo của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội.

           Sau khi triển khai ký kết Chương trình phối hợp năm 2018, MTTQVN huyện và các đoàn thể CTXH huyện đã căn cứ vào 05 nội dung của Cuộc vận động và các nội dung ký kết để vận động thực hiện. Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội đã thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, có nhiều hình thức tuyên truyền phong phú như hội thi, hội thảo, tập huấn…về nội dung ký kết, đã thu hút được đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt Mặt trận, các đoàn thể Nông dân, Phụ nữ, Thanh niên đã giúp đỡ, hỗ trợ cho 43 hộ nghèo, có 30 hộ đã thoát nghèo; một số mô hình phối hợp đã đạt được những hiệu quả nhất định như tuyến đường “sáng, xanh, sạch, đẹp, trật tự trị an”, “khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”; giúp đỡ xóa nhà tạm cho hộ nghèo, giúp nhau phát triển kinh tế…

            Theo chương trình đã ký kết trong năm 2019, nội dung trọng tâm của Ủy ban Mặt trận là sẽ chủ trì phát động thực hiện cuộc vận động, đánh giá kết quả thực hiện; tập hợp ý kiến kiến nghị của nhân dân; huy động nguồn lực xóa nhà tạm cho các địa phương; Nội dung trọng tâm của Hội Nông dân là giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng vườn mẫu nông thôn mới. Nội dung trọng tâm của Hội Phụ nữ là vận động các chi hội phụ nữ thực hiện phân loại rác thải tại hộ gia đình; xây dựng mô hình, điển hình trong sản xuất, kinh doanh. Hội cựu chiến binh chỉ đạo thực hiện tốt các mô hình của Hội. Nội dung trọng tâm của Đoàn thanh niên là vận động thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự trị an, an toàn giao thông. Liên đoàn lao động huyện chịu trách nhiệm triển khai cuộc vận động tại các doanh nghiệp và công nhân lao động trên địa bàn. Ngoài ra, Mặt trận và các đoàn thể CTXH tiếp tục triển khai thực hiện và nhân rộng mô hình chung tuyến đường “sáng, xanh, sạch, đẹp, trật tự trị an” và mỗi đoàn thể tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ 11 hộ nghèo/11 xã, thị trấn thoát nghèo bền vững.

          Mục đích của việc ký kết chương trình phối hợp đó là thống nhất, phân công những nhiệm vụ cụ thể mà Ban Thường trực UBMT huyện và các đoàn thể chính trị xã hội chịu trách nhiệm thực hiện trong năm 2019 nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Đây cũng là một trong những việc làm  góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể chính trị xã hội trong huyện. 

PL

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.748.273
Truy câp hiện tại 356