Tìm kiếm tin tức
UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày cập nhật 30/11/2018

Ngày 20/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 2741/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quy chế này quy định mục tiêu, nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2018./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.761.779
Truy câp hiện tại 44