Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

ĐĂNG KÝ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP PHẢI XIN PHÉP CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN
Ngày cập nhật 21/11/2018

QUY TRÌNH

ĐĂNG KÝ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI

TRƯỜNG HỢP PHẢI XIN PHÉP CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

CÓ THẨM QUYỀN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.685.039
Truy câp hiện tại 2.302