Tìm kiếm tin tức
Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện lĩnh vực văn hóa và gia đình
Ngày cập nhật 07/08/2018

Ngày 20 tháng 12 năm 2017 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 2946/QĐ-UBND,Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện lĩnh vực văn hóa và gia đình

 

.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.416.335
Truy câp hiện tại 1.064