Tìm kiếm tin tức
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi, chức năng quản lý của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 07/08/2018

Ngày 01 tháng 3 năm 2018 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 1222/QĐ-UBND, Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi, chức năng quản lý của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.416.504
Truy câp hiện tại 1.097