Tìm kiếm tin tức
Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 07/08/2018

Ngày 24 tháng  3 năm 2018 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 625/QĐ-UBND, Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thừa Thiên Huế

.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.416.298
Truy câp hiện tại 1.057