Tìm kiếm tin tức
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 07/08/2018

Ngày 03 tháng 5 năm 2018 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 925/QĐ-UBND, Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.416.459
Truy câp hiện tại 1.079