Tìm kiếm tin tức
Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động hợp tác xã
Ngày cập nhật 07/08/2018

Ngày 08 tháng 5 năm 2018 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 1222/QĐ-UBND,  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.416.263
Truy câp hiện tại 1.047