Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quảng Điền: Hội nghị Quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Ngày cập nhật 30/07/2018

       Ngày 27/7, Đảng bộ huyện Quảng Điền tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7- Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ chủ trốt trong huyện.

Đồng chí Hoàng Đăng Khoa -TUV-Bí thư huyện ủy, Quán triệt Nghị quyết TW 7 khóa XII

         Tại hội nghị học tập nghị quyết, các đại biểu đã được quán triệt 3 Nghị quyết về Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Hội nghị nhằm giúp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, trong toàn huyện nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của các Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XII; đồng thời vận dụng các mục tiêu, chỉ tiêu, những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện của các đảng viên.

 

         Sau khi học tập nghị quyết, các Chi Đảng bộ, trực thuộc, sẽ triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XII của Đảng, gắn với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, đưa các nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện  lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra./.

 

                                                                          Việt Bình

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.794.622
Truy câp hiện tại 1.590