Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quảng Điền kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
Ngày cập nhật 27/07/2018

              Nhằm  đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, UBND huyện đã thành lập Đoàn kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoaṭ động của các cơ quan trực thuộc UBND huyện và 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

           Tại mỗi cơ quan, đơn vị, Đoàn kiểm tra đã nắm bắt thực trạng về hạ tầng CNTT (số lượng máy vi tính, mạng LAN, mạng nôị bô ̣CPNET và Internet…), hiện trạng nguồn nhân lực. Đồng thời, kiểm tra tình hình khai thác, vận hành các hệ thống thông tin như: Trang thông tin điện tử, các phần mềm dùng chung của tỉnh (mail công vụ, phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phần mềm một cửa, phần mềm ý kiến chỉ đạo và điều hành, phần mềm quản lý nhân sự) và công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và tổ chức sát hạch một số công chức  về ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực thi công vụ.

          Qua quá trình kiểm tra cho thấy, đa số các cơ quan, đơn vị đã đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT, triển khai tốt các phần mềm dùng chung và tiến hành phân công nhiệm vụ, tập huấn sử dụng các phần mềm cho cán bộ, công chức trong đơn vị. Tuy nhiên, bên cạnh đó một số đơn vị vẫn triển khai chậm, hạ tầng chưa đầy đủ và chưa tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể, đặc biệt là việc quản lý, điều hành Trang thông tin điện tử… Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tiến hành kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị còn lại đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào hoạt động. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong hoạt động của các cơ quan hành chính và nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức.

         

                                                                                                                                                                                                                             Thanh Loan

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.794.498
Truy câp hiện tại 1.560