Tìm kiếm tin tức
Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Ngày cập nhật 11/07/2018

Ngày 04 tháng 6 năm 2018 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 1244/QĐ-UBND, Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.416.361
Truy câp hiện tại 1.063