Tìm kiếm tin tức
Quảng Điền diễn tập khu vực phòng thủ, chiến đấu cấp xã năm 2018
Ngày cập nhật 10/07/2018

Thực hiện kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018, sáng ngày 4.7 huyện Quảng Điền đã chọn xã Quảng Thành tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã năm 2018 .Đây là cuộc diễn tập làm điểm cho các xã rút kinh nghiệm, thực hiện diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, thị trấn trong toàn huyện. Tham dự có ông Phan Cảnh Dư – Phó bí thư thường trực Huyện Ủy- CT HĐND huyện, ông Nguyễn Đình Đức – Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban chỉ đạo diện tập huyện, các thành viên ban chỉ đạo diễn tập huyện, lãnh đạo các xã thị trấn, khung diễn tập xã Quảng Thành.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Quảng Thành chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng quốc phòng, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và từ thời bình sang thời chiến. Trong đó có vấn đề huấn luyện 1: Chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; Vấn đề huấn luyện 2: Lực lượng vũ trang xã Quảng Thành xử lý tình huống gây rối, biểu tình đông người. Vấn đề huấn luyện 3 chuyển xã vào trạng thái chiến tranh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3 -  Thực hành chiến đấu phòng thủ với các nội dung giải tỏa đám đông, xử lý tình huấn gây rối trật tư xã hội.

Trưởng công an xã báo cao tình hình xảy ra tại địa bàn xã.

khung tập làm việc

Thông qua diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Quảng Thành năm 2018  nhằm tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tổ chức thực hiện đường lối, quan điểm quân sự, quốc phòng của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, vai trò làm tham mưu của MTTQ, các đoàn thể và cán bộ chuyên môn, trong đó quân sự, công an làm nòng cốt; nâng cao khả năng hiệp đồng, hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng vũ trang địa phương, sẵn sàng xử lý có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đây là cuộc diễn tập làm điểm cho các xã rút kinh nghiệm, chỉ đạo các địa phương diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã trong toàn huyện.


                                                                                                                                     Công Cường

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.494.327
Truy câp hiện tại 73