Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hiệu quả từ đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện.
Ngày cập nhật 30/12/2010

            Cải cách hành chính là một trong những vấn đề then chốt tạo đà phát triển kinh tế-xã hội. Qua đây để khẳng định năng lực quản lý, điều hành cũng như tham mưu giúp việc của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, các ngành trên địa bàn. Từ thực tiễn cho thây ở đâu công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh ở đó niềm tin của nhân dân vào sự vận hành của bộ máy nhà nước được sâu sắc sắc hơn kéo theo nền kinh tế phát triển hơn.

Thực hiện Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương và Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương; trong những năm qua, các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế một cửa. Theo đó đã tích cực áp dụng, cụ thể hoá các chính sách pháp luật hiện hành; các thể chế hành chính tiếp tục được phát huy trong quá trình củng cố trật tự, kỷ cương xã hội, trong quản lý hành chính Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, đưa đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. UBND huyện đã tăng cường công tác cải cách thể chế, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để thi hành các thể chế do Trung ương ban hành và cụ thể hoá vào điều kiện thực tế của địa phương.

Xác định công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính là một trong những nội dung trọng tâm của công tác cải cách hành chính. Do vậy, các cấp, các ngành đã đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa. Đến nay, đã tiến hành rà soát 147 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và 48 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn. Quá trình triển khai cho thấy, các thủ tục hành chính trên hầu hết các lĩnh vực đều đã được rà soát, sửa đổi, ban hành mới theo hướng đơn giản hoá, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt là các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực bức xúc, liên quan trực tiếp với người dân và doanh nghiệp như: Đất đai, xây dựng, hộ tịch, hộ khẩu, đăng ký kinh doanh.

 Song song với việc rà soát để đơn giản hoá thủ tục hành chính, đã tăng cường chỉ đạo niêm yết công khai, mẫu hóa thủ tục, quy trình và thời gian giải quyết, các quy định thủ tục hành chính, các khoản phí, lệ phí tại công sở làm việc, góp phần nhằm nâng cao tính minh bạch giữa cơ quan nhà nước với tổ chức và công dân.

Để đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, năng lực của người cán bộ đóng vài trò rất quan trọng. Do vậy, việc tuyển dụng, quản lý, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm và đánh giá cán bộ, công chức được thực hiện có nề nếp, đảm bảo dân chủ, công khai và phát huy được tính chủ động của các cơ quan, đơn vị. Đã thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng và giải quyết các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nhờ vậy, đã từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ và đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngoài ra, các cấp, các ngành cũng đặc biệt chú trọng đến việc hiện đại hóa cơ quan, công sở, phương tiện làm việc. Trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã từng bước được nâng cấp, các phương tiện làm việc của cán bộ, công chức ngày càng được bảo đảm. Đến nay, trụ sở của 11/11 xã, thị trấn trên địa bàn đã và đang được đầu tư xây dựng mới, cơ bản đảm bảo phòng làm việc cho bộ máy chính quyền cấp xã, 7/16 cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện đã được đầu tư xây dựng trụ sở độc lập và cơ bản đảm đủ số phòng làm việc. Hệ thống máy vi tính ngày càng được đầu tư, mua sắm hiện đại và nối mạng đồng bộ. Hiện nay, đã 16/16 cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và 11/11 xã, thị trấn đều có hệ thống máy tính bảo đảm để làm việc; 16/16 cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và 9/11 xã, thị trấn đã nối mạng internet để phục vụ cho nhu cầu tra cứu thông tin. Đã lập và duy trì tốt hoạt động của hệ thống Website huyện; danh mục địa chỉ thư điện tử công vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và địa chỉ thư điện tử của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã được thiết lập nhằm phục vụ cho việc trao đổi thông tin đảm bảo an ninh thông tin trong các cơ quan Nhà nước. Việc đầu tư cơ sở vật chất cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp từng bước được quan tâm. Đã hỗ trợ kinh phí cho các xã, thị trấn để sửa chữa phòng làm việc và mua sắm các trang thiết bị cần thiết nhằm đưa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đi vào hoạt động có hiệu quả, tạo điều kiện rất thuận lợi cho người dân mỗi khi đến giao dịch làm việc tại trụ sở làm việc của UBND các cấp. Chính vì vậy, đã rút ngắn thời gian đi giao dịch giải quyết công việc cho người dân. Tạo cho người dân một sự tin tưởng tuyệt đối vào quá trình vận hành quản lý của nhà nước, người dân yên tâm sản xuất phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp ( Công Cường ).

 

                                                                                                                                     

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.794.416
Truy câp hiện tại 1.545