Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quảng Điền tổ chức Hội nghị huyện ủy lần thứ XII
Ngày cập nhật 05/04/2018

       Sáng ngày 03/4, Huyện ủy Quảng Điền tổ chức Hội nghị  lần thứ XII,  cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhằm quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy. Tham dự có Đại diện lãnh đạo các ban Đảng tỉnh ủy, đ/c Phan Cảnh Dư PBT-TT Huyện ủy chủ trì hội nghị.

      Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe đại diện các Ban của Huyện ủy trình bày các nội dung quan trọng như: Quy định số 1047-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ; Quy định 1050-QĐ/TU về tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo quản lý; Nghị quyết số số 21 của tỉnh ủy khóa XIV về  đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH; Chỉ thị số 18-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới. Đây là những nội dung quan trọng nhằm giúp cho cấp uỷ các cấp nắm vững những nội dung, quy định của Trung ương, Tỉnh uỷ, và Huyện uỷ  trong việc bố trí, luân chuyển cán bộ; các nội dung liên quan đến công tác Tôn giáo trong tình hình mới; việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Phát triển giáo dục đào tạo và đào tạo nguồn nhân lực gắn với chuyển đổi cơ cấu lao động trong nông thôn.... góp phần xây dựng bộ máy Đảng, Chính quyền ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay.

  Trên cơ sở những nội dung được quán triệt, triển khai tại hội nghị, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn huyện sẽ phải tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, có kế hoạch quán triệt, triển khai trong các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; thực hiện có hiệu quả những nội dung đã đề ra./.

 

                                                                     Việt Bình

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.794.040
Truy câp hiện tại 1.321