Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân để xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.
Ngày cập nhật 06/01/2011

            Trong năm 2010, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã làm tốt công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá ở nông thôn. Vì vậy, tình hình kinh tế - xã hội của huyện nhà đã có sự chuyển biến tích cực, đời sống vật chất lẫn tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao.

             Năm 2010, là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, thời kỳ 2006 - 2010, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương đã phát huy được sức mạnh đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, vươn lên thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế đã đề ra. Nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn khởi trước sự phát triển theo hướng tích cực của nền kinh tế - xã hội huyện nhà nói riêng cũng như của tỉnh và đất nước nói chung. Dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chỉ đạo tổ chức thực hiện của chính quyền, công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội, sự đồng thuận và đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân không ngừng được phát huy. Nhân dân trong huyện đã đoàn kết quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thách thức về thiên tai, dịch bệnh và giá cả diễn biến phức tạp, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - văn hoá - xã hội - quốc phòng an ninh năm 2010 mà Nghị quyết Huyện uỷ, HĐND huyện đã đề ra cũng như các phong trào, các cuộc vận động do cấp trên và địa phương phát động. Nhờ vậy đã thúc đẩy nền kinh tế địa phương ngày càng phát triển theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt trên 14,4%, tăng là 0,74% so với năm 2009 .

Mặt trận các cấp từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng gia sản xuất, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học vào sản xuất. Vì vậy, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản năm 2010 đều được mùa. Năng suất, sản lượng lương thực có hạt đạt khá cao. Trên lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ được mở rộng và có bước phát triển về tốc độ và đa dạng hoá về sản phẩm. Cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất và đời sống dân sinh được quan tâm đầu tư nâng cấp và xây dựng mới. Lĩnh vực văn hoá xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là việc xoá đói, giảm nghèo, giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đời sống vật chất lẫn tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện.
Để giúp đỡ những gia đình bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra trong năm 2010, UBMTTQVN huyện và các xã, thị trấn đã tăng cường kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân. Theo đó đã tiếp nhận 1.270 suất quà, với tổng trị giá 367 triệu đồng và tham gia cùng với các đoàn cứu trợ của các cơ quan, đơn vị trong, ngoài tỉnh về cứu trợ cho nhân dân các xã Quảng Phước, Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Vinh và Quảng Phú...nhằm góp phấn giúp nhân dân khắc phục những thiệt hại do thiên tai gây ra để sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, từ đầu năm đến nay, Mặt trận đã phối hợp với các đoàn thể vận động cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang ủng hộ vào nguồn quỹ "Ngày vì người nghèo" với số tiền hơn 1 tỷ đồng để hỗ trợ xoá được 41 nhà tạm cho hộ nghèo. Bên cạnh đó, UBMTTQVN huyện và các xã, thị trấn cũng đã vận động các tầng lớp nhân dân trong huyện phát huy truyền thống "Tương thân, tương ái", đoàn kết giúp đỡ, chia sẽ những thiệt hại do thiên tai gây ra đến với đồng bào các tỉnh Bắc Trung Bộ, đến nay số tiền vận động được gần 150 triệu đồng.
Mặt trận các cấp cũng tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc cũng như trong cuộc sống thường ngày, nhất là thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí...Đồng thời, Mặt trận đã phối hợp với các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động của trên và địa phương phát động đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - văn hoá xã hội và an ninh quốc phòng của địa phương. Ngoài ra, Mặt trận tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt 6 nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân gắn với Tổng kết một năm xây dựng khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Vì vậy, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, dân chủ xã hội từng bước thực hiện có hiệu quả, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy.
 Nhờ chú trọng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân nên đã tạo được niềm tin và sự đồng thuận trong toàn xã hội, Mặt trận các cấp đã xứng đáng là chổ dựa tin cậy cho cán bộ, hội viên trên địa bàn huyện, mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên, chính quyền và nhân dân được gắn bó hơn. Qua đó tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và nhân dân vươn lên thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế mà Nghị quyết Huyện uỷ, HĐND huyện đã quyết nghị.
Ngọc Kim
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.794.682
Truy câp hiện tại 1.600