Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban hành Chỉ thị đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Tết Nguyên đán Tân Mão 2011.
Ngày cập nhật 30/12/2010

            Để chủ động đấu tranh phòng ngừa có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Tết Nguyên đán Tân Mão 2011; đồng thời để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 43/CT-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc mở đợt cao điểm huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Tết Nguyên đán Tân Mão 2011; ngày 28/12/2010, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số: 15/2010/CT-UBND.

             Nội dung Chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành cấp huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ thực hiện tốt việc duy trì chế độ trực lãnh đạo, trực chỉ huy, trực chiến, trực bảo vệ cơ quan; đồng thời phối hợp với lực lượng Công an, Quân đội thường xuyên tuần tra, kiểm soát vào các thời gian cao điểm, địa bàn trọng điểm, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Phối hợp, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng ngay tại địa bàn cơ sở.

             Phòng Văn hoá và Thông tin, Đài truyền thanh huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên tuyền nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia công tác phòng chống tội phạm và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn. 
 
             Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Công an huyện, Đài Truyền thanh huyện và các địa phương, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
 
             Công an huyện chủ động nắm tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình huống đột biến, bất ngờ làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Tết Nguyên đán Tân Mão 2011; huy động lực lượng, phương tiện, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, nắm chắc diễn biến hoạt động của các loại tội phạm, thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm hình sự, kiên quyết không để hình thành các băng, nhóm tội phạm, tội phạm về ma túy...trên địa bàn; phối hợp rà soát, lập hồ sơ đưa các đối tượng hình sự ra kiểm điểm trước dân và đề nghị tỉnh đưa vào sơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng theo quy định; tích cực phối hợp với các ngành chức năng triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm (tập trung vào các mặt hàng phục vụ Tết); tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chế độ đăng ký tạm trú, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, phòng cháy chữa cháy và việc chấp hành Nghị định số 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo nổ; Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Thủ tướng chính phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, vận chuyển và đốt, thả “đèn trời”; Chỉ thị số 902/CT- TTg ngày 25 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...Đẩy mạnh công tác quản lý trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng để góp phần làm giảm và hạn chế các vụ tai nạn giao thông xảy ra nhằm đảm bảo cho nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn.
 
            Ban chỉ huy Quân sự huyện chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, phối hợp với Công an và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Tết Nguyên đán Tân Mão 2011; bảo vệ các điểm vui chơi công cộng, tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu nhằm bảo vệ ổn định địa bàn. Đồng thời thường xuyên tăng cường kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu tại các địa phương, đơn vị.
 
            Ngoài ra, UBND huyện cũng đã đề nghị UBMTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị, xã hội chỉ đạo các cấp hội, hội viên tích cực tham gia tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Tết Nguyên đán Tân Mão 2011.
                                                                     (Tuấn Nam lược ghi)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.794.476
Truy câp hiện tại 1.554