Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đảng bộ xã Quảng Phú tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2010.
Ngày cập nhật 24/12/2010

          Ngày 23 tháng 12 năm 2010, Đảng bộ xã Quảng Phú đã tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2010 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.

         Trong năm qua, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của lãnh đạo huyện, sự giúp đỡ có hiệu quả của các ban ngành cấp huyện, sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Đảng ủy, cán bộ và nhân dân xã Quảng Phú đã vượt qua khó khăn, thử thách để triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt những kết quả đáng khích lệ. Năng suất lúa 57,62 tạ/ha/vụ, đạt 96,03% so với kế hoạch. Giá trị bình quân trên 1 ha canh tác là 65 triệu đồng. Lĩnh vực chăn nuôi  luôn được quan tâm. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, làng nghề được tiếp tục duy trì và phát triển theo chiều hướng tốt. Hoạt động của các thành phần kinh tế tiếp tục có bước phát triển; kết cấu hạ tầng luôn được sự quan tâm đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 là 27,168 tỷ đồng. Đã quan tâm, chăm lo cho công tác giáo dục đào tạo và nâng cao chất lượng dạy và học, duy trì số lượng học sinh. Việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được đảm bảo; tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm còn 25,7%, có 1 thôn đạt 4 năm liền không sinh con thứ 3 trở lên. Công tác xóa nhà tạm cho hộ nghèo được quan tâm, trong năm đã hỗ trợ xóa được 16 nhà, với tổng kinh phí là 85 triệu đồng. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh được ổn định và giữ vững, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hoạt động của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ngày càng được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng trên các mặt tư tưởng, củng cố tổ chức và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra được tổ chức thường xuyên. Kết quả năm 2010 có 7/17 Chi bộ đạt TSVM, 9/17 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 01 Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ tự xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn và ra Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 .

                                                                  Công Cường

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.794.413
Truy câp hiện tại 1.545