Tìm kiếm tin tức
Cảnh sát giao thông được quyền xử phạt không lập biên bản
Ngày cập nhật 19/02/2016

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-BCA ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông.

Theo đó, xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ.

Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lập biên bản.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyết định; họ, tên, địa chỉ của cá nhân vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; hành vi vi phạm; địa điểm xảy ra vi phạm; chứng cứ và tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định xử phạt; điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng. Trường hợp phạt tiền thì trong quyết định phải ghi rõ mức tiền phạt

Vấn đề xử phạt vi phạm này được hướng dẫn chi tiết tại Điều 15 Thông tư số 01/2016/TT-BCA.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2016 và thay thế Thông tư 65/2012/TT-BCA./.

Nguyễn Duẫn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.416.418
Truy câp hiện tại 1.071