Tìm kiếm tin tức
Quy định mới: trong thời gian vợ sinh con, người chồng được nghỉ từ 5 - 14 ngày
Ngày cập nhật 07/01/2016

           Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), người chồng sẽ được nghỉ việc và hưởng chế độ thai sản trong thời gian vợ sinh con.

Theo đó, các ông chồng sẽ được nghỉ thai sản từ 5 - 14 ngày khi vợ sinh con. Nếu người vợ sinh thường, người chồng sẽ được nghỉ 5 ngày làm việc. Khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi, người chồng sẽ được nghỉ 7 ngày làm việc.

Trong trường hợp vợ sinh đôi, người chồng được nghỉ 10 ngày làm việc, còn sinh 3 trở lên thì cứ thêm mỗi con sẽ được nghỉ thêm 3 ngày. Trong trường hợp vợ sinh đôi trở lên phải phẫu thuật, người chồng được nghỉ 14 ngày làm việc. Thời gian nghỉ theo quy định là trong 30 ngày sau khi vợ sinh con.

Người chồng tham gia bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được trợ cấp một lần bằng 2 tháng tiền lương cơ sở cho mỗi con.

Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) cũng bổ sung trường hợp lao động nam nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi được hưởng bảo hiểm xã hội giống như lao động nữ nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi. Cũng liên quan đến chế độ này, lao động nữ mất sau khi sinh con thì chồng được hưởng chế độ thai sản trong vòng 6 tháng kể từ khi vợ sinh, cộng dồn cả thời gian của vợ và chồng đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Hồ sơ để làm thủ tục hưởng chế độ gồm sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn, giấy chứng tử của mẹ và giấy khai sinh của con.

Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 010/1/2016./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.416.502
Truy câp hiện tại 1.096