Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm A (H7N9)
Ngày cập nhật 22/05/2013

             Nhằm chủ động trong công tác phòng chống dịch cúm A(H7N9), đồng thời hạn chế khả năng bùng phát thành dịch lớn tại cộng đồng nếu không chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn huyện; Ngày 13/5/2013 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Chỉ thị số 08/2013/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm A (H7N9) trên địa bàn huyện.

 

            Thực hiện Chỉ thị, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
            1.Phòng Y tế huyện 
-Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, giám sát, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống dịch cúm A(H7N9) tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện.
 -Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện các giải pháp, biện pháp có hiệu quả trong việc chủ động phòng, chống dịch và báo cáo UBND huyện kịp thời khi có tình hình dịch bệnh xảy ra. 
2.Trung tâm Y tế huyện
-Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch cúm A (H7N9) một cách chi tiết, cụ thể; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, hóa chất, thuốc men, giám sát chặt chẽ các trường hợp có nguy cơ xảy ra, nhằm phát hiện sớm ca bệnh, tổ chức xử lý khoanh vùng triệt để, cách ly tuyệt đối, điều trị bệnh nhân kịp thời và báo cáo tình hình dịch theo đúng quy định.
-Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền cho lực lượng giáo viên, học sinh hiểu biết về sự nguy hiểm của dịch bệnh và thường xuyên chủ động phòng, chống dịch cúm A (H7N9); triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch nhiễm vi rút và cúm A(H7N9) tại các đơn vị trường học.
-Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ y tế trong ngành và cán bộ y tế các trường học trên địa bàn huyện; tổ chức hướng dẫn Trạm y tế các xã, thị trấn, y tế trường học về quy trình theo dõi, giám sát các trường hợp có nguy cơ, phát hiện sớm ca bệnh và hướng xử lý điều trị theo quy định chung.
            3. Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Trường Trung học phổ thông đóng trên địa bàn huyện: Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch cúm A(H7N9). Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về phòng chống dịch tại trường như: phòng cách ly, khẩu trang, đảm bảo đầy đủ nước và xà phòng rửa tay, Chloramin B để sát khuẩn....Tổ chức học tập, thực hiện theo hướng dẫn về phòng, chống đại dịch cúm A (H7N9) theo đúng quy định của ngành Y tế.
            4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh huyện
            Chỉ đạo Đài truyền thanh cơ sở tăng cường thời lượng phát sóng các chương trình, chuyên mục về phòng chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm,...đến tận thôn xóm, nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác phòng, chống dịch cúm A (H7N9) và dịch bệnh mùa Hè. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, cảnh báo và phổ biến các biện pháp khống chế dịch tại các khu vực tập trung đông dân cư, các chợ, trung tâm thương mại...
            5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
-Củng cố hoạt động của Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu cấp xã, thị trấn; xây dựng kế hoạch cụ thể về phòng chống dịch cúm A(H7N9) tại địa phương, đơn vị mình.
-Chỉ đạo các Trạm y tế phối hợp với ngành Văn hóa và Thông tin, Mặt trận và các đoàn thể, các đơn vị trường học đóng trên địa bàn tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, cán bộ, giáo viên học sinh nâng cao nhận thức, hiểu biết về bệnh cúm A(H7N9), các khuyến cáo về phòng, chống cúm A(H7N9). Chỉ đạo Trạm y tế phối hợp Ban điều hành thôn, ban Dân vận Mặt trận thôn, các hội đoàn thể chủ động, giám sát, theo dõi những trường hợp có nguy cơ xảy ra dịch trên địa bàn để có hướng xử lý theo quy định chung. Hướng dẫn nhân dân thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cúm A(H7N9) tại hộ gia đình.

                

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.794.386
Truy câp hiện tại 1.538