Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quảng Điền quán triệt nghị quyết số 21 /BCT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm và chỉ thị 18 của BCT
Ngày cập nhật 22/05/2013

Huyện ủy Quảng Điền vừa tổ chức hội nghị để quán triệt nội dung của 2 văn bản quan trọng: Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giai đoạn 2012-2020; Chỉ thị 18 của Ban Bí thư về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

Để thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giai đoạn 2012-2020. Huyện Quảng Điền đã đưa ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có trên 45% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 40% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Phấn đấu đến năm 2020 có trên 85% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Ngoài ra, để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết trên, thì cấp ủy, chính quyền các cấp cần đẩy công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng dịch vụ và việc thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đồng thời tăng cường quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
         Đối với Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Huyện Quảng Điền phấn đấu hàng năm kiềm chế làm giảm từ 5 đến 10% số vụ tai nạn giao thông đường bộ và không để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, tiếp tục đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông...

                                                                Thực hiện: Ngọc Kim

                                                             

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.794.306
Truy câp hiện tại 1.520