Tìm kiếm tin tức
Tập huấn công tác cải cách hành chính cho cán bộ các xã, thị trấn.
Ngày cập nhật 20/10/2009

         Nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ xã, thị trấn trên địa bàn huyện, được sự hỗ trợ của dự án PTNT,  trong 3 ngày 19-21/10/2009, Sở Nội vụ tỉnh phối hợp với phòng Nội vụ huyện tổ chức lớp tập huấn công tác cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

        Tại  lớp tập huấn, các học viên đã đuợc nghiên cứu các văn bản về cải cách hành chính như đề án 30 của Chính phủ, theo đó thống kê tất cả các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện CCHC đang được áp dụng tại các cấp chính quyền nhất là cấp xã. Rà soát từng thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện CCHC và rà soát theo nhóm những thủ tục hành chính có liên quan chặt chẽ với nhau theo các tiêu chí đã được chuẩn hóa trên cơ sở bảo đảm tính hợp pháp, hợp lý và cần thiết của thủ tục hành chính. Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước; công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; công tác tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc thực hiện cải cách hành chính... Sau lớp tập huấn này, các học viên sẽ về áp dụng vào thực tiễn công việc để công tác cải cách hành chính ở cấp xã đạt được kết quả cao hơn.

                                                                    Công Cường

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.416.432
Truy câp hiện tại 1.070