Tìm kiếm tin tức
Quyên góp gần 100 triệu đồng ủng hộ quỹ khuyến học
Ngày cập nhật 27/11/2009

Nhằm phát huy nguồn lực tại chỗ trong việc đẩy mạnh sự nghiệp khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện, Hội khuyến học huyện Quảng Điền đã vận động mỗi cán bộ, công nhân viên chức lao động trên địa bàn ủng hộ một ngày lương xây dựng quỹ khuyến học huyện.

Sau một thời gian triển khai thực hiện, phong trào đã nhận được sự ủng hộ tích cực của tất cả mọi người. Đến nay, có gần 40 cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện tham gia phong trào với số tiền ủng hộ gần 100 triệu đồng. Qua đó, góp phần xây dựng quỹ hội ngày càng vững mạnh, tạo điều kiện để Hội khuyến học huyện tiếp tục động viên, giúp đỡ những sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có thành tích cao trong học tập có điều kiện học tập tốt hơn. Đồng thời, từng bước xã hội hóa công tác khuyến học, khuyến tài, huy động được sức mạnh của toàn xã hội đưa sự nghiệp giáo dục của huyện nhà ngày càng phát triển.

 

 

                                    Thanh Loan

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.416.419
Truy câp hiện tại 1.069