Tìm kiếm tin tức
Phát triển mô hình nuôi cá chẽm
Ngày cập nhật 17/06/2009

Nhằm từng bước đa dạng hóa đối tượng nuôi trồng thủy sản, giảm dịch bệnh ở các ao nuôi. Vu nuôi trông thủy sản năm này huyện Quảng điền đã chỉ đạo các xã, thị trấn khuyến khích bà con ngư dân chuyển đổi đối tượng nuôi từ chuyên tôm sang nuôi xen ghép và nuôi chuyên cá chẽm.

             Đến này toàn huyện đã thả nuôi 11,95 ha cá chẽm với 23 hộ nuôi, lượng giống thả 46.100 con tập trung ở các xã Quảng Phước, Quảng Ngạn và Quảng Công . Các hộ tham gia nuôi cá chẽm ngoài việc được hỗ trợ về vôn mua giống, thức ăn còn được tập huấn nâng cao kiến thức kỹ thuật nuôi cá chẽm nên hầu hết diện tích cá chẽm trên địa bàn huyện phát triển khá tốt . Tuy nhiên, vấn đề khó khăn nhất hiện nay là thì trường đầu ra cho sản phẩm . Nếu như giải quyết tốt thị trường thì mô hình nuôi cá chẽm sẽ góp phần quan trọng nâng cao đời sống của ngư dân .

Cng

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.416.288
Truy câp hiện tại 1.054