Tìm kiếm tin tức
ĐẨY MẠNH GIẢI TỎA NÒ SÁO TRÊN PHÁ TAM GIANG .
Ngày cập nhật 02/07/2009

Theo số liệu thống kê, toàn huyện Quảng Điền có hơn 685 trộ nò, sáo, miệng đáy trên phá Tam Giang .Tình trang nò sáo chằng chịt đã gây ô nhiễm môi trường, cạn kiệt nguồn lợi thủy sản.

Những trộ nò sáo, miệng đáy được bố trí dày đặc đã làm cản trở dòng chảy, gây ô nhiểm môi trường và làm cạn kiệt nguồn lợi thuỷ sản trên phá Tam Giang . Để bảo vệ nguyồn lợi thuỷ sản, huyện Quảng Điền đã có kế hoạch sắp xếp lại nò sáo .Trong những ngày qua các địa phương đơn vị đã tiến hành tuyên truyền phổ biến trong nhân dân về chủ trương thao dỡ nò sáo, vận động nhân dân tự nguyện tháo dỡ và tiến hành giúp đỡ nhân dân tháo dỡ theo đúng quý định. Việc sắp xếp lại nò sáo nhằm bảo vệ sinh thái, bảo vệ tài nguyên môi trường đầm phá của huyện theo hướng bền vững                                     

                                                                    Công Cường

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.416.166
Truy câp hiện tại 1.040