Tìm kiếm tin tức
Thu hoạch Tôm nuôi
Ngày cập nhật 15/07/2009

Vụ nuôi trồng thủy sản năm nay huyện Quảng Điền đưa vào thả nuôi 636,1 ha diện tích tôm cua nước lợ. Hiện nay tôm đã lớn và đang trong thời kỳ thu hoạch.

công tác phòng chống dịch và chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên tôm nuôi phát triển khá tốt, hiện đang trong thời kỳ thu hoạch. Bà con nông dân đang tiến hành thu tỉa ở những diện tích thả nuôi mật độ dày và những diện tích tôm nuôi vượt đàn . Đến này toàn huyện đã tiến hành thu tỉa với tổng sản lượng 28,12 tấn, trong đó tôm 17,8 tấn, cua và cá kình 10,4 tấn. Theo bà con ngư dân cho biết, vụ nuôi năm nay nhờ ứng dụng các quy trình kỹ thuật, khoa học công nghệ nhất là sử dụng chế phảm EM vào lĩnh vực nuôi trồng thủy sản nên đã hạn chế dịch bệnh, tôm nuôi phát triển  khá tốt, hiệu quả kinh tế mang lại cao hơn .

 

Công Cường

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.416.292
Truy câp hiện tại 1.054