Địa đạo Quảng Thái
Ngày cập nhật 25/06/2022

Thuộc xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền cách thành phố Huế 50km về hướng Đông Bắc.

Tháng 7 năm 1966, sau khi tiêu diệt đồn Nam Giảng, Quảng Thái trở thành căn cứ địa cách mạng, để đáp ứng nhu cầu lương thực, vũ khí, đạn dược phục vụ chiến đấu và sinh hoạt của lực lượng du kích trên địa bàn, du kích xã Quảng Thái đã đào giao thông hào theo kiểu địa đạo nối liền hai xã Phong Chương và Quảng Thái. Suốt một thời gian dài địa đạo đã phát huy tác dụng. Hiện nay địa đạo này đã bị lún sụt.

Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày