Nguyễn Dĩnh
Ngày cập nhật 25/06/2022

- Đường hiện tại: Đường Uất Mậu- Khuông Phò

+ Điểm đầu: DNTN Tri thức trẻ

+ Điểm cuối: Giao đường Đặng Hữu Phổ

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh

Nguyễn Dĩnh (1917 - 1947), sinh năm 1917 tại làng Niêm Phò, Quảng Thọ, Quảng Điền, tham gia cách mạng từ 1937. Từ năm 1940 – 1945 bị giặc Pháp bắt giam tại Buôn Mê Thuột. Tham gia Ban lãnh đạo Đảng ở nhà đày Buôn Mê Thuột, có thời gian làm Trưởng ban.

Sau Nhật đảo chính Pháp 9/3/1945 ra tù, hoạt động phục hồi tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng mặt trận Việt Minh tỉnh Thừa Thiên.

Đồng chí là nhân vật đóng góp vào sự thành công của Hội nghị cán bộ toàn tỉnh ở Đầm Cầu Hai ngày 23/5/1945 bàn kế hoạch chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền ở Thừa Thiên Huế tháng 8/1945. Tại hội nghị này Đồng chí được bầu vào Uỷ viên Thường vụ Việt Minh.

Sau cách mạng tháng 8, Đồng chí được Đảng điều động vào làm Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận - cực Nam Trung bộ, còn có tên là Nguyễn Chí Dân. Đồng chí hy sinh năm 1947 tại Bình Thuận. Đ/c đã được truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

Các tin khác
Xem tin theo ngày