F:\F_Portal\quangdien.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Quyết Đnh Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 16/08/2022

Ngày 09/7/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1908/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Quảng Điền . (có file văn bản đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày