Tìm kiếm tin tức
Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tháng 12/2021
Ngày cập nhật 12/01/2022

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Trung tâm hành chính công huyện tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một của liên thông tháng 12/2021 (từ ngày 26/11/2021 đến ngày 25/12/2021) như sau:

 

STT

Lĩnh vực,

công việc giải quyết

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Chứng thực

2

0

0

2

2

0

0

0

0

 

2

Đất đai

396

0

0

313

299

14

83

72

11

 

3

Môi trường

2

0

0

2

1

1

0

0

0

 

4

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

7

0

0

7

7

0

0

0

0

 

5

Văn hoá

11

0

0

11

11

0

0

0

0

 

6

Thi đua - Khen thưởng

10

0

0

10

10

0

0

0

0

 

7

Hộ tịch

5

0

0

5

4

1

0

0

0

 

8

Giao dịch bảo đảm

131

0

0

130

127

3

1

1

0

 

9

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

6

0

0

6

6

0

0

0

0

 

10

Người có công

3

0

0

3

3

0

0

0

0

 

11

Bảo trợ xã hội

75

0

0

74

74

0

1

1

0

 

12

Quy hoạch

2

0

0

2

2

0

0

0

0

 

13

Hoạt động xây dựng

7

0

0

7

7

0

0

0

0

 

14

Việc làm

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

15

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

12

0

0

12

12

0

0

0

0

 

16

Giải quyết chế độ BHXH

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

17

Kinh doanh Khí

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

18

Quản lý tài sản công

2

0

0

2

2

0

0

0

0

 

19

Tài chính đầu tư

5

0

0

4

2

2

1

1

0

 

20

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

38

0

0

38

38

0

0

0

0

 

21

Lĩnh vực giáo dục trung học

2

0

0

2

2

0

0

0

0

 

Tổng cộng

719

0

0

633

612

21

86

75

11

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày