Tìm kiếm tin tức
Ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 03/12/2021
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày