Tìm kiếm tin tức
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức giao ban định kỳ với các tổ chức Hội, đoàn thể
Ngày cập nhật 14/09/2020

          Ngày 08 tháng 9 năm 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) và các tổ chức Hội, đoàn thể cấp huyện nhận ủy thác đã tổ chức giao ban định kỳ lần thứ IV năm 2020, nhằm đánh giá kết quả hoạt động ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện trong 8 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai các tháng còn lại trong năm 2020.

           Trong 8 tháng đầu năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng NHCSXH huyện đã phối hợp tốt với các tổ chức Hội, đoàn thể trên địa bàn huyện quản lý nguồn vốn ủy thác, chất lượng tín dụng được nâng lên và duy trì trì bền vững, nguồn vốn chuyển tải kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng và phát huy được hiệu quả. Tổng dư nợ của NHCSXH huyện đến 31/8/2020, đạt 307.205 triệu đồng, trong đó dư nợ ủy thác là 306.737 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 99,9% trên tổng dư nợ, với 9.402 hộ, 247 Tổ TK&VV đang còn dư nợ. Trong 8 tháng đầu năm đã phối hợp giải ngân 95.505 triệu đồng, cho 2.761 lượt hộ được vay vốn.

           Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức Hội, đoàn thể cấp huyện tiếp tục tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp trong việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Căn cứ vào chỉ tiêu nguồn vốn cấp trên phân bổ, Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp với các hội nhận ủy thác chuyển tải nguồn vốn vay đến các đối tượng thụ hưởng kịp thời, đúng đối tượng. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản nghiệp vụ mới về tín dụng chính sách đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đến các đối tượng thụ hưởng; tạo điều kiện cho các hộ dân nhanh chóng được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống, giúp họ vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày