Tìm kiếm tin tức
Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tổ chức giao ban định kỳ với các Hội, đoàn thể
Ngày cập nhật 18/03/2020

               Ngày 12 tháng 3 năm 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức Hội, đoàn thể cấp huyện tổ chức giao ban định kỳ, nhằm đánh giá kết quả hoạt động ủy thác vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chinh sách khác trên địa bàn huyện trong thời gian qua, để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và  giải pháp triển khai trong thời gian tới.

                  Trong 02 tháng đầu năm 2020, hoạt động ủy thác giữa NHCSXH với các Hội, đoàn thể trên địa bàn huyện luôn được duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động. Tổng dư nợ của NHCSXH huyện đến 29/02/2020 là 298.581 triệu đồng, trong đó dư nợ ủy thác là 298.364 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 99,9% trên tổng dư nợ, số hộ dư nợ là 9.698 hộ với 247 Tổ TK&VV. Hoạt động ủy thác qua các tổ chức chính trị-xã hội được duy trì một cách ổn định và bền vững, không để xảy ra tình trạng ứ đọng vốn thu hồi.

                  Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới của năm 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức Hội, đoàn thể cấp huyện tiếp tục tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp trong việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Căn cứ vào chỉ tiêu nguồn vốn cấp trên phân bổ, Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp với các Hội nhận ủy thác chuyển tải nguồn vốn vay đến các đối tượng thụ hưởng kịp thời, đúng đối tượng. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản nghiệp vụ mới về tín dụng chính sách đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đến các đối tượng thụ hưởng; tạo điều kiện cho các hộ dân nhanh chóng được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống, giúp họ vương lên thoát nghèo, góp phần thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện./. 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày