Tìm kiếm tin tức
Giao ban Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện và các hội, đoàn thể
Ngày cập nhật 18/03/2019

             Thực hiện công tác đánh giá kết quả hoạt động ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện trong thời gian qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp triển khai trong thời gian đến giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện. Ngày 15/3/2019, Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức hội, đoàn thể cấp huyện tổ chức phiên họp giao ban theo định kỳ.

            Trong 2 tháng đầu năm 2019, hoạt động ủy thác giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với các hội, đoàn thể trên địa bàn huyện được duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động. Tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đến 28/02/2019 là 266.353 triệu đồng, trong đó dư nợ ủy thác là 266.102 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 99,9% trên tổng dư nợ; số hộ còn dư nợ là 9.803 hộ, với 250 Tổ TK&VV. Hoạt động tín dụng ủy thác qua các tổ chức hội, đoàn thể được duy trì một cách ổn định và bền vững, không để xảy ra tình trạng ứ đọng nguồn vốn thu hồi.

             Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới của năm 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức hội, đoàn thể cấp huyện tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp trong việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Căn cứ vào chỉ tiêu nguồn vốn cấp trên phân bổ, Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp với các hội nhận ủy thác chuyển tải nguồn vốn vay đến các đối tượng thụ hưởng kịp thời, đúng đối tượng. Đồng thời thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản nghiệp vụ mới về tín dụng chính sách đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đến các đối tượng được thụ hưởng; tuyên truyền về tác hại của tín dụng đen cho người dân được biết, phản ánh kịp thời tình hình tín dụng đen trên địa bàn để cùng chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có giải pháp ngăn ngừa và xử lý.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày